AFM roept op incidenten te melden

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen zijn verplicht om incidenten die een ernstige bedreiging voor de integere bedrijfsvoering vormen, bij de AFM te melden. Hier vraagt de AFM aandacht voor in een bericht op haar website.

De beleggingsondernemingen en beheerders waarvoor de incidentmeldingsplicht geldt, hebben hierover eind 2020 van de AFM een brief ontvangen. De incidentmeldingsplicht geldt voor alle incidenten, maar de AFM vraagt specifiek aandacht voor integriteitsincidenten en incidenten rond informatiebeveiliging. Dit komt doordat er nieuwe risico’s voor financiële ondernemingen zijn ontstaan door de toename in thuiswerken. De AFM publiceerde vorig jaar over deze risico’s een rapport na een inventarisatie onder 15 ondernemingen.

Tags:
2021-04-07 09:34:30