Zoek

Publicaties - Publicaties

Zie voor de NVP gedragscode en handige standaardocumenten de sectie 'Professionele standaarden'. Video's Participatiemaatschappijen in het dagelijks leven Vrouwelijke investeerders aan het woord Eigen publicaties AMROP publicatie 2023 ESG Leadership in Private Equity The


Commissie Zorg - Zorg

De Commissie Zorg komt ad hoc bij elkaar als er aanleiding toe is door bijvoorbeeld voorgestelde wetsvoorstellen of actualiteiten aangaande investeren in de zorg. Daarnaast fungeert zij als klankbord voorNVP ESG Award - NVP ESG Award

Originele publicatiedatum: 27/10/2017 De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen zal dit jaar voor het eerst een NVP ESG Award uitreiken. De prijs zal gaan naar het lid met het meest toonaangevende ESG-beleid.
<< Vorige | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |Volgende >>