'EEN OVERNAME IN DE ZORG IS GEEN GEWONE OVERNAME'

Datum: 27 oktober 2020
Start: 16:00 - 17:00 uur

 

Op 27 oktober organiseert de NVP met Van Doorne een webinar over overnames in de zorg.


Private investeringen in de zorg nemen gestaag toe. Naast kapitaal brengen investeerders kennis en ervaring waardoor de sector zich verder kan ontwikkelen. Private investeringen in de zorg roepen ook vragen op en de vrees bestaat voor afname van kwaliteit van zorg ten gevolge van drang naar winst. Daarom gelden voor zorginstellingen specifieke regels. De focus ligt daarbij op zeggenschap en winstuitkering; onderwerpen met voor investeerders ingrijpende gevolgen. 

Het webinar wordt gepresenteerd door sprekers Dimitri van Hoewijk (Partner Ondernemingsrecht Zorg & Life Sciences) en Cees Jan de Boer (Counsel Mededingingsrecht Zorg & Life Sciences) en begeleid door moderator Nina de Kwaasteniet (Advocaat Ondernemingsrecht). In dit webinar gaan wij in op onder andere de goedkeuringsrechten van het toezichthoudend orgaan en de medezeggenschap van cliënten. Ook zullen we aandacht besteden aan de (on)mogelijkheden voor winstuitkering en staan we kort stil bij de bijzondere aandacht voor belangenverstrengeling, de normering van de bezoldiging van het management en het fusietoezicht. 

Aan het eind van het webinar is er uiteraard ruimte voor uw vragen. Meld u hier aan: