Fiscale update

 

FISCALE UPDATE

Datum: 30 oktober 2020
Start: 11:00 - 12:30 uur

 

Op 30 oktober om 11 uur organiseert de Fiscale Commissie van de NVP een webinar over de fiscale Prinsjesdagmaatregelen en andere fiscale maatregelen die mogelijk in de komende jaren op ons afkomen en impact kunnen hebben op portefeuillebedrijven van private equity en venture capital.

Zo probeert het kabinet op fiscaal gebied investeringen te stimuleren via een tijdelijke investeringsaftrek van €2 miljard en gaat de vpb-belastingschijf voor het MKB omlaag. Daarnaast komt er een verruiming van de voorwaartse verliesverrekening (met daaraan ook beperkingen gekoppeld) en enkele technische wijzigingen van de renteaftrekregels.

Verder zijn er op Prinsjesdag, dan wel eerder dit jaar, wetsvoorstellen gelanceerd c.q. aangekondigd inzake (onder andere) een nieuwe bronbelasting op dividenden per 2024, en aanvullende substance-eisen voor houdstervennootschappen per 2022, en wordt er door de regering nagedacht over een aanpassing van het heffingsmoment van aandelenoptierechten voor start-ups, de invoering van een vermogensaftrek om de fiscale behandeling van eigen vermogen en vreemd vermogen meer evenwichtig te maken, DAC6, stand van zaken aanpassing personenvennootschapsrecht, en mogelijke aanpassingen van de fiscale eenheid. 

Het webinar is toegankelijk voor alle leden en geassocieerde leden van de NVP.