NVP Academy


Webinars

Om ook in tijden van de corona-crisis kennisdeling te blijven garanderen organiseren wij de komende periode samen met onze (geassocieerde) leden of andere partners verschillende webinars. We breiden ons webinar aanbod continu uit en houden je hier op de hoogte van de aankomende webinars. Bij vragen over onze webinars kun je altijd contact opnemen met academy@nvp.nl

 

 

INTRODUCTIE CAPITAL CALL FINANCING

Meer informatie ►

 

   

 

 

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME

Meer informatie ►

 

   

 

 

INTRODUCTIE SPAC'S EN HET NEDERLANDSE BEURSKLIMAAT

 

 

   

 

 

ESG KPI'S EN CAPITAL CALL FINANCING

 

 

   

 

 

ESG RAPPORTAGESTANDAARDEN

 

 

   

 

 

WAT TE DOEN MET DEELNEMINGEN IN FONDSEN DIE AFLOPEN?