SUSSTAINABLE FINANCE DISCLOSURE REGULATION

30 JUNI 2022
Start | 16:00 uur


30 juni 2022 om 16:00 uur organiseert de NVP in samenwerking met Loyens & Loeff, AFM en Waterland het webinar 'Sustainable Finance Disclosure Regulation'.

Inhoud.
Tijdens dit webinar wordt ingaan op actualiteiten en de tot nu toe opgedane ervaring met de praktische toepassing van de SFDR (Loyens & Loeff), de eerste bevindingen naar aanleiding van de implementatie en de verwachtingen voor de komende periode (AFM). Op het einde zal er ruimte zijn voor vragen.  

Vragen en onderwerpen die worden aangestipt: Wat is het verschil tussen artikel 6, 8 en 9 fondsen? Wat zijn de verplichtingen voor participatiemaatschappijen? In hoeverre speelt Taxonomy een rol? Wat doet/heeft de AFM gedaan aan handhaving? Etc.

Sprekers
Sprekers zijn Roderik Boogaard (Loyens & Loeff) en Zoë du Chattel (Autoriteit Financiële Markten). Johan Haneveer (Waterland) zal het webinar modereren.

Praktische zaken
Datum: 30 juni
Tijd: 16:00 - 17:00 uur

Ter voorbereiding: Graag willen we je verzoeken voorafgaande aan het webinar vragen die leven te mailen naar vanvoorst@nvp.nl. Zo kunnen de sprekers zich optimaal voorbereiden. De deadline hiervoor is vrijdag 24 juni 12:00. In 2021 organiseerde de NVP al een webinar over de SFDR. Terugkijken kan hier. Dit webinar vormt een goede basis voor aankomend webinar.

Dit webinar is relevant voor zowel venture capital als private equityleden.

Wij kijken uit naar je deelname!