WORKSHOP OP WEG NAAR EEN AIFMD-VERGUNNING

19 OKTOBER
Tijd | 15:00 - 19:00
Locatie | Element Hotel, Amsterdam
Kosten | geen


Inhoud
De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) organiseert in medewerking met Finnius en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) speciaal voor haar leden een workshop over het aanvraagtraject voor een AIFMD-vergunning en de doorlopende eisen die daarbij gelden.

Bij steeds meer private equity en venture capital fondsbeheerders komen de drempels van het AIFMD-registratieregime in zicht. Dit dwingt fondsbeheerders voor te sorteren op een volledige AIFMD-vergunning. Het is belangrijk daar tijdig op te anticiperen gezien de impact op de organisatie. Deze workshop is speciaal bedoeld voor venture capital en private equity leden die momenteel in Nederland actief zijn onder het AIFMD-registratieregime en overwegen of binnen afzienbare tijd verplicht worden om de stap te zetten naar een volledige AIFMD-vergunning.
 
De workshop bestaat uit twee delen. Het eerste deel van de workshop wordt georganiseerd door Finnius. Zij geven inzicht in de impact van een vergunning(traject) op de fondsbeheeractiviteiten en behandelt de veranderingen die nodig zijn om ook de interne organisatie te (kunnen) laten voldoen aan de vergunningvereisten. Ervaringen uit de praktijk en handige tips komen tevens aan bod. Voor het tweede deel van de workshop is de AFM uitgenodigd. Zij schenken aandacht aan de elementen van het vergunningtraject die voor de toezichthouder van belang zijn. De AFM bespreekt welke belangrijke voorwaarden extra aandacht behoeven voordat marktpartijen een vergunning aanvragen.
 
Uiteraard wordt ruimte geboden om vragen te stellen, zoals:

•    Welke ‘nieuwe’ wet- en regelgeving is van toepassing op - nu nog uitgezonderde - beheerders van beleggingsinstellingen als zij een AIFMD-vergunning hebben verkregen?
•    Hoe organiseer je vanuit een praktisch oogpunt binnen de organisatie de benodigde inbedding en scheiding van functies op het gebied van het management, risicobeheer en compliance?
•    Welke extra (doorlopende) administratieve lasten zullen vanaf vergunningverlening gelden en kunnen die op een bepaalde manier nog worden beperkt?

Bekijk hier het volledige programma.

Praktische informatie

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor (beheerders van) momenteel uitgezonderde beleggingsinstellingen die voornemens zijn of binnenkort verplicht worden om een AIFMD-vergunning aan te vragen. Andere leden die zich in het licht van hun werkzaamheden interesseren in deze materie zijn ook van harte welkom. Deze workshop is niet toegankelijk voor geassocieerde leden van de NVP.

Datum
19 oktober 2023 | 15:00 uur – 19:00 uur (inclusief afsluitende borrel)

Kosten
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

Locatie
Element Hotel Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 577, 1082 LD Amsterdam

Contact
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Mashid Mojabi (mojabi@nvp.nl) bel +31 (0)20 571 22 70.