ADVANCED TRAINING EFFECTIEF COMMUNICEREN IN ONDERHANDELINGEN

12 MEI & 2 JUNI 2022
Aanvang | 12:00 uur (12/05) & 13:00 uur (02/06)
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Kosten | €595,- 


Inhoud
Ken je dat gevoel: je hebt je goed voorbereid en toch loopt het gesprek niet zoals je zou willen? In deze training ligt de focus op communicatie en sociale vaardigheden die jou helpen om een succesvolle deal te sluiten en te werken aan een duurzame relatie.

Na het volgen van deze training heb je:

 • Kennis van onderhandelingsstijlen en -tactieken

 • Inzicht in jouw eigen voorkeursstijl(en)

 • Handvatten om succesvolle onderhandelingen te voeren
                             

Leerdoelen

 • Bewustwording creëren in talenten en kwaliteiten m.b.v. spel (gamificatie), koppelen aan voorkeursgedrag/ communicatie (DISC/ Insights)

 • Inzicht in de Harvard beïnvloeding stijlen en ontdekken welke stijlen jij onder druk toepast

 • Experimenteren met minder ontwikkelde beïnvloeding stijlen

 • Inzicht creëren in de onderhandeling-stijlen  (assessment vragenlijst PE cursus – Onderhandelen)

 • Inzicht vergroten op effectief communiceren door de relatie te leggen tussen voorkeur onderhandelingsstijlen, beïnvloeding-stijlen en gedragsvoorkeuren (DISC)

 • Experimenteren met eigen casuïstiek
   

Programma

 • Kwaliteitenspel

 • Beïnvloeding stijlen

 • Casuïstiek

 • LSD: Luisteren, Samenvatten, Doorvragen

 • Assessment questionnaire

 • Oefenen

Bekijk hier het volledige programma.

Voor wie?

Iedereen die de Essentials training heeft gevolgd

Praktische informatie

Doelgroep: Iedereen die de Essentials training heeft gevolgd.

Data: 12 mei 2022 | 12:00 - 17:00 uur, ontvangst met lunch
2 juni 2022 | 13:00 - 18:00 uur, incl. borrel

Groepsgrootte: maximaal 15 deelnemers

Opleidingsduur: 2 dagdelen

Contact

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.