ADVANCED TRAINING BANKFINANCIERING

17 NOVEMBER 2020
Aanvang | 13:00 uur
Locatie | Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam
Kosten | € 595,-

 

Tweedaagse advanced training Bankfinanciering. De training zal gegeven worden door ervaren professionals van NIBC en PwC.

Deze tweedaagse training behandelt het gehele financieringstraject van definitie van kapitaalbehoefte tot en met ondertekening van het leningencontract en storting.
Financieringsexperts van NIBC en PwC belichten het financieringstraject vanuit diverse perspectieven; ze behandelen de doelen en taken van de investeerder, onderneming en financierders gedurende elke fase in het financieringsproces. Ook toegepast op de huidige actuele situatie.

Op een interactieve wijze wordt uitleg gegeven bij de instrumenten die hierbij ingezet worden, waarbij ook nieuwe actuele financieringsvormen aan de orde komen. Diverse praktijkvoorbeelden maken de situaties duidelijker. De belangen van de verschillende partijen toegelicht en gewogen. 

Leden die deze training volgen gaan naar huis met een koffer vol handvatten en praktische tips. Het stelt hen in staat om een financieringstraject effectief te sturen en met goed resultaat af te sluiten.

In deze training staan de elementen van buy-out financieringen, de weg naar het succesvol afsluiten van een buy-out financiering, en de werking van de kredietovereenkomst centraal. Aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden worden alle relevante aspecten doorgenomen.

Voor wie
De training is bedoeld voor iedereen die verdere specialistische verdieping zoekt, waaronder: voormalige deelnemers NVP Private Equity Essentials training, analysts en associates en investment managers en medewerkers van (geassocieerde) leden met transactie ervaring.

Door
De training wordt gegeven door financieringsexperts van NIBC en PwC.

Data (onder voorbehoud)
dinsdag 17 november 2020, 13.00-18.00 uur inclusief borrel
dinsdag 1 december 2020, 12.00-17.00 uur inclusief lunch.

Locatie (onder voorbehoud)
Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam

Kosten
€ 595,-