ADVANCED TRAINING BANKFINANCIERING

9 EN 23 NOVEMBER 2023
Tijd  | 12:00 -  17:00
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Sprekers | PwC
Kosten | €595,- vrijgesteld van BTW

“Heel sterk dat feedback uit eerste sessie direct is meegenomen in sterk inhoudelijk programma. Waardevol om alle instrumenten te bespreken, inclusief alle afwegingen & mogelijke combinaties.”

Inhoud
De NVP organiseert samen met Financieringsexperts van PwC de training ‘Bankfinanciering’. De training behandelt het gehele financieringstraject van definitie van kapitaalbehoefte tot en met ondertekening van het leningencontract en storting. We belichten het financieringstraject vanuit diverse perspectieven en behandelen de doelen en taken van de investeerder, onderneming en financieerders gedurende elke fase in het financieringsproces. Ook toegepast op de huidige actuele situatie.

Op een interactieve wijze wordt uitleg gegeven bij de instrumenten die hierbij ingezet worden, waarbij ook nieuwe actuele financieringsvormen aan de orde komen. Diverse praktijkvoorbeelden maken de situaties duidelijker. De belangen van de verschillende partijen worden toegelicht en gewogen.
Leden die deze training volgen gaan naar huis met een koffer vol handvatten en praktische tips. Het stelt hen in staat om een financieringstraject effectief te sturen en met goed resultaat af te sluiten.

Leerdoelen

  • Waarom schuld wordt gebruikt door equity investeerders;
  • Inzicht verkrijgen in de verschillende financieringsoplossingen die in de markt aanwezig zijn en de partijen die deze oplossingen aanbieden;
  • Inzicht krijgen in het volledige financieringsproces, zowel vanuit het oogpunt van de financier alsook van de krediet vragende partij;
  • Inzoomen op een aantal belangrijke fasen in het financieringsproces zoals o.a.
  • Het bepalen van de kredietbehoefte & de identificatie/benadering van de juiste financier(s) aan de vraagkant alsmede de manier hoe een financier de kredietvraag analyseert en welke stappen doorlopen moeten worden om te komen tot een kredietaanbieding waarbij ingegaan zal worden op de gemeenschappelijke - & de tegengestelde doelen;
  • Inzicht verkrijgen op een aantal belangrijke onderdelen van een kredietovereenkomst zoals de verschillende typen kredietovereenkomsten, de kredietstructuur, de prijs, covenants, baskets & cp's.   

Programma

  • Background on debt
  • Raising Financing
  • Instruments & mini cases

Bekijk hier het volledige programma.


Praktische informatie
Waar: Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ  AMSTERDAM
Data: 9 november 12.00 – 17.00 uur (ontvangst met lunch)
23 november 13.00 – 18.00 (aansluitend een borrel)
Kosten: €595,-
Doelgroep: De training is bedoeld voor een ieder die verdere specialistische verdieping zoekt, waaronder: voormalige deelnemers NVP Private Equity Essentials training, analysts en associates en investment managers en medewerkers van (geassocieerde) leden met transactie ervaring.
De training is niet bedoeld voor schuldadviseurs.
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Opleidingsduur: 2 dagdelen

Contact

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.

As our course participants often work for international firms, the language in which the course is determined by the registrations. We offer courses in Dutch and English.