AML (COMPLIANCE) VOOR BEHEERDERS VAN BELEGGINGSINSTELLINGEN

14 FEBRUARI 2023
Tijd  | 13:00 -  18:00
Locatie | Rosarium, Amsterdam
Kosten | €350,- vrijgesteld van BTW


Anti-witwaswetgeving is volop in beweging. Uit de evaluatie van de FATF blijkt dat het UBO onderzoek naar ingewikkelde structuren beter uitgevoerd moet worden en dat hogere straffen moeten worden opgelegd.  Daarnaast zijn vanaf 1 december 2022 nieuwe EBA guidelines van toepassing op het management en de rol en verantwoordelijkheden van de AML/CFT compliance officer. Vanuit Europa is een nieuw pakket maatregelen aangekondigd om de uniformiteit in de Europese lidstaten te bevorderen. Deze nieuwe regelgeving heeft gevolgen voor de bestuurders en compliance officers van beheerders van private equity en venture capital beleggingsinstellingen. Dit raakt ook de niet-vergunning plichtige beheerders. De toezichthouder AFM intensiveert onderzoek op een juiste naleving van de wettelijke verplichtingen.  

Leerdoelen 
Recente ontwikkelingen en praktische toepassing van anti-witwaswetgeving.
De bijeenkomst wordt mede vormgegeven op basis van zelf ingebrachte leerdoelen.

Inhoud training
-    Kennis van recente ontwikkelingen in anti-witwaswetgeving
-    Het kunnen vaststellen van de UBO bij diverse juridische entiteiten in internationale structuren
-    (On)mogelijkheden bij beëindigen cliëntrelatie
-    Aandachtspunten bij het vaststellen van ongebruikelijke transacties

Praktische informatie
Waar: Rosarium, Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ Amsterdam
Data: 14 februari 2023 13.00 – 18.00 uur, incl. borrel
Kosten: €350,-
Doelgroep: Hoofd compliance en bestuurders van beheerders van private equity beleggingsinstellingen
Groepsgrootte: maximaal 25 deelnemers
Opleidingsduur: 1 dagdeel

Contact
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.