ADVANCED TRAINING MANAGEMENTBEOORDELING

15 EN 29 SEPTEMBER 2022
Tijd  | 13:00 -  17:00
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Kosten | €595,- vrijgesteld van BTW


Inhoud
Beter bepalen wat er qua management nodig is in de verschillende fasen waarin een portfoliobedrijf zich bevindt? Leer met de training ‘Managementbeoordeling’ in twee dagdelen op interactieve wijze nieuwe inzichten, vaardigheden en tools voor selectie- en ontwikkelvraagstukken op directieniveau. Deelnemers gaan aan de slag met concrete praktijksituaties waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden. De training levert hierdoor direct rendement op. Consultants van Quaestus Executive Leadership met ruime ervaring in het helpen versterken van het management van mid-market bedrijven begeleiden de training.

Leerdoelen

  • Inzicht in leiderschapsrollen die tot groei en innovatie leiden.
  • Weten welk type leider wanneer voor welke positie geschikt is.
  • Helder welke competenties specifiek voor MT-posities bij portfoliobedrijven cruciaal zijn en in staat deze middels een gestructureerde gesprekstechniek te meten.
  • Kunnen koppelen van het (value creation) plan voor het portfoliobedrijf aan werving- en selectiebeleid voor directieposities.
  • De kenmerken van moderne high performance teams kennen en kunnen bepalen wat er nodig is om een managementteam (nog) beter te laten presteren.

Programma
Tijdens de eerste sessie staat de individuele leider centraal. De trainers introduceren een wetenschappelijk onderbouwd en tegelijkertijd handzaam model dat inzicht geeft in de verschillende rollen die een leider vervult, afhankelijk van de uitdaging die er bij het portfoliobedrijf ligt. We staan stil bij specifieke competenties die voor een leider van een portfoliobedrijf extra van belang zijn en hoe je deze kunt beoordelen. Daarnaast behandelen we een performance-based selectiemethode en passen we deze toe.

In de tweede bijeenkomst focussen we op het leiderschapsteam. Geen enkele directeur is perfect en kan alles alleen. Het gaat om het zorgvuldig samenstellen en optimaal laten functioneren van een complementaire directie. Wat maakt een managementteam succesvol? Deelnemers passen de aangereikte methodiek toe op hun eigen praktijk, waarbij deze vraag beantwoord wordt. Ook introduceren de trainers een instrument waarmee bepaald kan worden in welke stadium van ontwikkeling een leiderschapsteam zich bevindt en welke interventie het beste kan worden toegepast. Tot slot wordt er gekeken naar het toenemende belang van diversiteit en inclusiviteit.

Bekijk hier het volledige programma.

Praktische informatie
Waar: Rosarium - Amsterdam
Data: 15 september 2022 | 12:00 - 17:00 uur, ontvangst met lunch
29 september 2022 | 13:00 - 18:00 uur, incl. borrel
Kosten: €595,- vrijgesteld van BTW
Doelgroep: partners, directors en investment managers
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Opleidingsduur: 2 dagdelen

Contact
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.