ADVANCED TRAINING BANKFINANCIERING

30 NOVEMBER & 7 DECEMBER 2021
Aanvang | 12:00 uur (30/11) & 13:00 uur (7/12)
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Kosten | €595,- 

 

De NVP organiseert op 30 november & 7 december 2021 de training ‘Bankfinanciering’. De training behandelt het gehele financieringstraject van definitie van kapitaalbehoefte tot en met ondertekening van het leningencontract en storting.

Financieringsexperts van NIBC en PwC belichten het financieringstraject vanuit diverse perspectieven; ze behandelen de doelen en taken van de investeerder, onderneming en financierders gedurende elke fase in het financieringsproces. Ook toegepast op de huidige actuele situatie.

Op interactieve wijze leggen zij uit welke instrumenten hierbij ingezet worden, waarbij ook actuele financieringsvormen aan de orde komen. Diverse praktijkvoorbeelden maken de situaties duidelijker. De belangen van de verschillende partijen worden toegelicht en gewogen.

Leden die deze training volgen gaan naar huis met een koffer vol handvatten en praktische tips. Het stelt hen in staat om een financieringstraject effectief te sturen en met goed resultaat af te sluiten.

In deze training staan de elementen van buy-out financieringen, de weg naar het succesvol afsluiten van een buy-out financiering, en de werking van de kredietovereenkomst centraal. Aan de hand van cases en praktijkvoorbeelden worden alle relevante aspecten doorgenomen. 

PROGRAMMA

Voor wie
De training is bedoeld voor een ieder die verdere specialistische verdieping zoekt, waaronder: voormalige deelnemers NVP Private Equity Essentials training, analysts en associates en investment managers en medewerkers van (geassocieerde) leden met transactie ervaring.
De training is niet bedoeld voor schuldadviseurs. 


Data
Dinsdag 30 november 2021 | 12:00 - 17:00 uur, ontvangst met lunch
Dinsdag 7 december 2021 | 13:00 - 18:00 uur, incl. borrel


Locatie
Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ  AMSTERDAM

Kosten
€595,-

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.