ADVANCED TRAINING ACCOUNTING MEETS VALUATION

21 SEPTEMBER EN 5 OKTOBER 2023
Tijd  | 12:00 -  17:00 / 13:00 - 18:00
Locatie | Rosarium - Amsterdam
Sprekers | PwC
Kosten | €595,- vrijgesteld van BTW

“Ik vond het een interessante cursus en ik heb veel geleerd. Fijne mix tussen praktijk en theorie en er was genoeg ruimte voor vragen.”

Inhoud

De NVP organiseert op 21 september en 5 oktober in samenwerking met PwC de training ‘Accounting meets Valuation’. In de training gaan we dieper in op het begrip ‘accounting’. Zo krijgen deelnemers een beter begrip van de jaarrekening van ondernemingen. De training gaat specifiek in op accounting aspecten die van invloed zijn op de waardebepaling. Ook leggen we in de training een verband tussen de belangrijkste elementen voor de waarderingsbepaling zoals EBITDA, werkkapitaal en net debt. Dit doen we op basis van een door PwC beproefde en interactieve leermethode.

De training bestaat uit twee delen. Het eerste deel richt zich op accounting theorie en de werkzaamheid in de praktijk middels een interactief spel. In het tweede deel richten we ons op de vertaling van accounting naar waardering: “accounting meets valuation”.

Leerdoelen

  • Kennis opdoen van de basisbeginselen van accounting; belangrijkste componenten van de winst & verliesrekening en de balans, en de relatie tussen beide
  • Begrip krijgen bij de invloed van accounting op de belangrijkste elementen voor waardebepaling, zoals EBITDA, werkkapitaal en de netto schuldpositie 
  • Specifieke aandachtspunten en valkuilen bij accounting en waardering in een deal context (bijv. onderhanden werk, leasing en voorzieningen)
  • 'Closing the deal' aspecten; locked box versus closing accounts en SPA overwegingen

Programma

- Dag 1: theorie en interactief bordspel
- Dag 2: deep dive en casus

Bekijk hier het volledige programma.

Praktische informatie

Waar: Rosarium Amstelpark 1, Europaboulevard, 1083 HZ  AMSTERDAM
Data:
21 september 2023 12.00 – 17.00 uur (ontvangst met lunch)
5 oktober 2023 13.00 – 18.00 (aansluitend een borrel)
Kosten: €595,-
Doelgroep: De training is bedoeld voor een ieder die verdere specialistische verdieping zoekt zoals voormalige deelnemers van de training NVP Essentials en investment managers en medewerkers van (geassocieerde) leden van de NVP. Een basis kennis van accounting is gewenst.
Groepsgrootte: maximaal 20 deelnemers
Opleidingsduur: twee dagdelen

Contact

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met de NVP Academy (academy@nvp.nl) of bel +31 (0)20 571 22 70.

Noot: deze training is onderdeel van het NVP Certified traject.

As our course participants often work for international firms, the language in which the course is determined by the registrations. We offer courses in Dutch and English.